مرجع سراسری گردآوری متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

مطالعاتی بر شکل پذیری ورق و مسائل آن

مطالعاتی بر شکل پذیری ورق و مسائل آن • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: مطالعاتی بر شکل پذیری ورق و مسائل آن   • دانشگاه صنعتی اصفهان   • استاد راهنما: دکتر محمود سلیمی   • پژوهشگر: سید رضا ساداتی رستمی   • سال انتشار: فروردین 1374   • فرمت فایل: PDF و شامل 124 صفحه       چکیــــده: ورق های فلزی که دارای قابلیت شکل پذیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روش تحلیلی و عددی

بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روش تحلیلی و عددی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش هوافضا با عنوان: بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روش تحلیلی و عددی   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر غلامحسین رحیمی   • پژوهشگر: مجتبی قمری زاده   • سال انتشار: اسفند 1380   • فرمت فایل: PDF و شامل 107 صفحه       چکیـــ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

طراحی بهینه قاب های کشویی از نظر قابلیت بارپذیری کمانشی

طراحی بهینه قاب های کشویی از نظر قابلیت بارپذیری کمانشی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن با عنوان: طراحی بهینه قاب های کشویی از نظر قابلیت بارپذیری کمانشی   • دانشگاه شهید باهنر کرمان   • استاد راهنما: دکتر علی سینائی – دکتر مهدی افسری نژاد   • پژوهشگر: غلامرضا سعیدی   • سال انتشار: آذر 1379   • فرمت فایل: PDF و شامل 84 صفحه       چکیــــده: یک سیستم نگهداری علاوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی پدیده های ژئودینامیک خطر ساز (ناپایداری دامنه ای و زلزله) در بخش مرکزی شهرستان قزوین

بررسی پدیده های ژئودینامیک خطر ساز (ناپایداری دامنه ای و زلزله) در بخش مرکزی شهرستان قزوین • پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) با عنوان: بررسی پدیده های ژئودینامیک خطر ساز (ناپایداری دامنه ای و زلزله) در بخش مرکزی شهرستان قزوین با استفاده از سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی   • دانشگاه تربیت معلم   • استاد راهنما: دکتر منیژه قهرودی تالی   • پژوهشگر: رباب چگینی   • سال انتشار: تابستان 1382   • فرمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

طراحی یک نرم افزار FEM به منظور آنالیز ورق ها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت

طراحی یک نرم افزار FEM به منظور آنالیز ورق ها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: طراحی یک نرم افزار FEM به منظور آنالیز ورق ها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر غلامحسین رحیمی   • پژوهشگر: مسعود احمدزاده   • سال انتشار: بهار 1374   • فرمت فایل: PDF و شامل 238 صفحه       چکیــــده: طراحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

کاربرد روش های پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی - وزنی

کاربرد روش های پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی - وزنی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش تاسیسات آبیاری (آبیاری و زهکشی) با عنوان: کاربرد روش های پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی - وزنی   • دانشگاه مازندران   • استاد راهنما: دکتر هادی نظرپور   • پژوهشگر: امید چوهدری   • سال انتشار: بهار 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 160 صفحه     چکیــــده: تکینک های روش پس تنی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی

بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با عنوان: بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی   • دانشگاه شیراز   • استاد راهنما: دکتر محمدحسن کدیور   • پژوهشگر: احسان سلاحی   • سال انتشار: آذر 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 145 صفحه       چکیــــده: در این پایان نامه یک مدل ریاضی جهت تحلیل اتصالات چسبی در ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

الگوی فرکتالی چند زلزله بزرگ ایران

الگوی فرکتالی چند زلزله بزرگ ایران • پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: الگوی فرکتالی چند زلزله بزرگ ایران   • دانشگاه شیراز   • استاد راهنما: دکتر احمد زمانی   • پژوهشگر: پریما محمدیان   • سال انتشار: شهریور 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 138 صفحه       چکیــــده: هدف از مطالعه پراکندگی رو مرکز زلزله ها ( پسلرزه ها و پیشلرزه ها ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی و آزمایشات تجربی مقاومت به خوردگی جوش با توجه به نوع الکترود و عیوب در سازه های فولادی

بررسی و آزمایشات تجربی مقاومت به خوردگی جوش با توجه به نوع الکترود و عیوب در سازه های فولادی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد با عنوان: بررسی و آزمایشات تجربی مقاومت به خوردگی جوش با توجه به نوع الکترود و عیوب در سازه های فولادی   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر فرشید مالک قاینی   • پژوهشگر: کورش کریم پور   • سال انتشار: بهار 1375   • فرمت فایل: PDF و شامل 209 صفحه     چکیــ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )

ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب ) • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )   • دانشگاه علم و صنعت ایران   • استاد راهنما: دکتر ابراهیم ثنایی   • پژوهشگر: علی تیغ تیزنقش   • سال انتشار: آذر 1381   • فرمت فایل: PDF و شامل 144 صفحه     چکیــــده: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(6):