مرجع سراسری گردآوری متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

الگوی فرکتالی چند زلزله بزرگ ایران

الگوی فرکتالی چند زلزله بزرگ ایران • پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: الگوی فرکتالی چند زلزله بزرگ ایران   • دانشگاه شیراز   • استاد راهنما: دکتر احمد زمانی   • پژوهشگر: پریما محمدیان   • سال انتشار: شهریور 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 138 صفحه       چکیــــده: هدف از مطالعه پراکندگی رو مرکز زلزله ها ( پسلرزه ها و پیشلرزه ها ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پی سنگ ساختگاه سد مروک بروجرد

بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پی سنگ ساختگاه سد مروک بروجرد • پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش مهندسی با عنوان: بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پی سنگ ساختگاه سد مروک بروجرد  • دانشگاه بوعلی سینا  • استاد راهنما: دکتر غلامرضا خانلری  • پژوهشگر: یزدان محبی حسن آبادی  • سال انتشار: تیر 1381  • فرمت فایل: PDF و شامل 201 صفحه       چکیــــده: ساختگاه سد مروک در استا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه • پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه   • دانشگاه تبریز  • استاد راهنما: دکتر یوسف ستارزاده – دکتر منوچهر قریشی  • پژوهشگر: اکرم علیزاده  • سال انتشار: بهمن 1381  • فرمت فایل: PDF و شامل 146 صفحه       چکیــــده: منطقه پژوهش، در غ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(1):