مرجع سراسری گردآوری متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

بررسی پدیده های ژئودینامیک خطر ساز (ناپایداری دامنه ای و زلزله) در بخش مرکزی شهرستان قزوین

بررسی پدیده های ژئودینامیک خطر ساز (ناپایداری دامنه ای و زلزله) در بخش مرکزی شهرستان قزوین • پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) با عنوان: بررسی پدیده های ژئودینامیک خطر ساز (ناپایداری دامنه ای و زلزله) در بخش مرکزی شهرستان قزوین با استفاده از سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی   • دانشگاه تربیت معلم   • استاد راهنما: دکتر منیژه قهرودی تالی   • پژوهشگر: رباب چگینی   • سال انتشار: تابستان 1382   • فرمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله؛ مطالعه موردی: منطقه 17 تهران

کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله؛ مطالعه موردی: منطقه 17 تهران • پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان: کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله؛ مطالعه موردی: منطقه 17 تهران  • دانشگاه تربیت مدرس  • استاد راهنما: دکتر علی عسگری  • پژوهشگر: محمود علی قدیری  • سال انتشار: تابستان 1381  • فرمت فایل: PDF و شامل 208 صفحه &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(1):