مرجع سراسری گردآوری متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

مطالعاتی بر شکل پذیری ورق و مسائل آن

مطالعاتی بر شکل پذیری ورق و مسائل آن • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: مطالعاتی بر شکل پذیری ورق و مسائل آن   • دانشگاه صنعتی اصفهان   • استاد راهنما: دکتر محمود سلیمی   • پژوهشگر: سید رضا ساداتی رستمی   • سال انتشار: فروردین 1374   • فرمت فایل: PDF و شامل 124 صفحه       چکیــــده: ورق های فلزی که دارای قابلیت شکل پذیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روش تحلیلی و عددی

بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روش تحلیلی و عددی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش هوافضا با عنوان: بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روش تحلیلی و عددی   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر غلامحسین رحیمی   • پژوهشگر: مجتبی قمری زاده   • سال انتشار: اسفند 1380   • فرمت فایل: PDF و شامل 107 صفحه       چکیـــ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

طراحی یک نرم افزار FEM به منظور آنالیز ورق ها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت

طراحی یک نرم افزار FEM به منظور آنالیز ورق ها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: طراحی یک نرم افزار FEM به منظور آنالیز ورق ها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر غلامحسین رحیمی   • پژوهشگر: مسعود احمدزاده   • سال انتشار: بهار 1374   • فرمت فایل: PDF و شامل 238 صفحه       چکیــــده: طراحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی

بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با عنوان: بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی   • دانشگاه شیراز   • استاد راهنما: دکتر محمدحسن کدیور   • پژوهشگر: احسان سلاحی   • سال انتشار: آذر 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 145 صفحه       چکیــــده: در این پایان نامه یک مدل ریاضی جهت تحلیل اتصالات چسبی در ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

تحلیل اصطکاک در توزیع تنش و خستگی برای قالب های کشش

تحلیل اصطکاک در توزیع تنش و خستگی برای قالب های کشش • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: تحلیل اصطکاک در توزیع تنش و خستگی برای قالب های کشش   • دانشگاه یزد   • استاد راهنما: دکتر محمود خداداد   • پژوهشگر: علیرضا ریاحی پور رضایی   • سال انتشار: مهر 1382   • فرمت فایل: PDF و شامل 139 صفحه       چکیــــده: امروزه برای طراحی و ساخت قالب سعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

آنالیز دینامیکی یک بازوی انعطاف پذیر کامپوزیتی سه بعدی با اتصالات چرخشی - منشوری

آنالیز دینامیکی یک بازوی انعطاف پذیر کامپوزیتی سه بعدی با اتصالات چرخشی - منشوری • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: آنالیز دینامیکی یک بازوی انعطاف پذیر کامپوزیتی سه بعدی با اتصالات چرخشی - منشوری  • دانشگاه شیراز  • استاد راهنما: دکتر مهرداد فرید  • پژوهشگر: حسن حسینعلی بیگی  • سال انتشار: شهریور 1381  • فرمت فایل: PDF و شامل 123 صفحه       چکیــــده: بازوهای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی پدیده کمانش در مخازن ذخیره

بررسی پدیده کمانش در مخازن ذخیره • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: بررسی پدیده کمانش در مخازن ذخیره   • دانشگاه شیراز   • استاد راهنما: دکتر محمدحسن کدیور   • پژوهشگر: محمدهادی فخرآبادی   • سال انتشار: شهریور 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 131 صفحه       چکیــــده: در این پایان نامه اثر اعمال فشار باد بر روی بدنه مخا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تحت بارگذاری کمانش

بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تحت بارگذاری کمانش • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا گرایش سازه با عنوان: بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تحت بارگذاری کمانش   • دانشگاه علم و صنعت ایران   • استاد راهنما: دکتر بهروز فرشی   • پژوهشگر: منوچهر عبدالحسین توفیقی   • سال انتشار: بهمن 1380   • فرمت فایل: PDF و شامل 127 صفحه   چکیــــده: در این تحقیق ابتدا به تاریخچه استفاده از مواد ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

کاربرد الگوریتم ژنتیک در تحلیل استاتیکی و بهینه سازی رفتار ارتعاشی سازه های میله ای

کاربرد الگوریتم ژنتیک در تحلیل استاتیکی و بهینه سازی رفتار ارتعاشی سازه های میله ای • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: کاربرد الگوریتم ژنتیک در تحلیل استاتیکی و بهینه سازی رفتار ارتعاشی سازه های میله ای   • دانشگاه شهید باهنر کرمان   • استاد راهنما: پروفسور علی سینایی -  دکتر فرزاد آریانا   • پژوهشگر: مهدیه باشورزاده   • سال انتشار: اسفند 1381   • فرمت فایل: PDF و شامل 153 صفحه & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

شبیه سازی پدیده های جمع شدگی و اعوجاج در قطعات تزریق پلاستیک و بررسی نتایج به روش طراحی آزمایشات

شبیه سازی پدیده های جمع شدگی و اعوجاج در قطعات تزریق پلاستیک و بررسی نتایج به روش طراحی آزمایشات • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: شبیه سازی پدیده های جمع شدگی و اعوجاج در قطعات تزریق پلاستیک و بررسی نتایج به روش طراحی آزمایشات   • دانشگاه مازندران   • استاد راهنما: دکتر محسن شاکری   • پژوهشگر: علیرضا جعفریان   • سال انتشار: خرداد 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 118 صفحه   چکیــــده: امروزه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(2):