مرجع سراسری گردآوری متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

بررسی و آزمایشات تجربی مقاومت به خوردگی جوش با توجه به نوع الکترود و عیوب در سازه های فولادی

بررسی و آزمایشات تجربی مقاومت به خوردگی جوش با توجه به نوع الکترود و عیوب در سازه های فولادی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد با عنوان: بررسی و آزمایشات تجربی مقاومت به خوردگی جوش با توجه به نوع الکترود و عیوب در سازه های فولادی   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر فرشید مالک قاینی   • پژوهشگر: کورش کریم پور   • سال انتشار: بهار 1375   • فرمت فایل: PDF و شامل 209 صفحه     چکیــ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در سازه های بتن مسلح به روش مانیتورینگ

بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در سازه های بتن مسلح به روش مانیتورینگ • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد با عنوان: بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در سازه های بتن مسلح به روش مانیتورینگ   • دانشگاه تهران   • استاد راهنما: دکتر سعید رضا الله کرم   • پژوهشگر: کیومرث بختیاری   • سال انتشار: شهریور 1379   • فرمت فایل: PDF و شامل 158 صفحه   چکیــــده: در تحقیق حاضر رفتار آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت جوشکاری مقاومتی ورق های فولادی و برنج

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت جوشکاری مقاومتی ورق های فولادی و برنج • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت جوشکاری مقاومتی ورق های فولادی و برنج   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر حمید اسدی   • پژوهشگر: آمنه اباذری   • سال انتشار: دی 1379   • فرمت فایل: PDF و شامل 188 صفحه       چکیــــده: در این تحقیق، خصوصیات نق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

اندازه گیری نسبت کرنش پلاستیک در ورق های فلزی

اندازه گیری نسبت کرنش پلاستیک در ورق های فلزی • پایان نامه کارشناسی ارشد متالوژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات با عنوان: اندازه گیری نسبت کرنش پلاستیک در ورق های فلزی   • دانشگاه تهران   • استاد راهنما: دکتر رضا محمودی   • پژوهشگر: احمد چمن فر   • سال انتشار: مهر 1382   • فرمت فایل: PDF و شامل 145 صفحه   چکیــــده: این تحقیق به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول مقدار نسبت کر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

علل تخریب سازه های فولادی در سیستم های حرارتی و بررسی پدیده خزش «مجتمع فولاد مبارکه»

علل تخریب سازه های فولادی در سیستم های حرارتی و بررسی پدیده خزش «مجتمع فولاد مبارکه» • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از فلزات با عنوان: علل تخریب سازه های فولادی در سیستم های حرارتی و بررسی پدیده خزش «مجتمع فولاد مبارکه»   • دانشگاه تهران   • استاد راهنما: دکتر محسن صارمی   • پژوهشگر: کوروش شیروانی جوزدانی   • سال انتشار: شهریور 1375   • فرمت فایل: PDF و شامل 128 صفحه   چکیــ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

بررسی خوردگی در پوشش فولادی یک سازه ایمنی

بررسی خوردگی در پوشش فولادی یک سازه ایمنی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد با عنوان: بررسی خوردگی در پوشش فولادی یک سازه ایمنی   • دانشگاه تهران   • استاد راهنما: دکتر حسن فرهنگی   • پژوهشگر: محمود زارع   • تابستان 1377   • فرمت فایل: PDF و شامل 128 صفحه   چکیــــده: طولانی شدن زمان نصب و عدم تحقق شرایط قابل پیش‌بینی و کنترل شده زما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

مطالعه بتن رنگی حاوی پودر شیشه و رنگدانه سرامیکی

مطالعه بتن رنگی حاوی پودر شیشه و رنگدانه سرامیکی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد – سرامیک با عنوان: مطالعه بتن رنگی حاوی پودر شیشه و رنگدانه سرامیکی   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر احسان طاهری نساج   • پژوهشگر: محمدرضا مرکی   • تیر 1381   • فرمت فایل: PDF و شامل 130 صفحه   چکیــــده: بتن یکی از کاربردی‌ترین مواد سرامیکی بوده و بیش از هفتاد درصد سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

شبیه سازی تغییر شکل ورق

شبیه سازی تغییر شکل ورق • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی با عنوان: شبیه سازی تغییر شکل ورق   • دانشگاه تهران   • استاد راهنما: دکتر محمد حبیبی پارسا   • پژوهشگر: رامین صعودی   • شهریور 1378   • فرمت فایل: PDF و شامل 80 صفحه   چکیــــده: به منظور بررسی تغییر شکل ورق در فرآیند کشش عمیق و کشش بوسیله ابزار فرضی یک روش ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(1):