مرجع سراسری گردآوری متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

کاربرد روش های پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی - وزنی

کاربرد روش های پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی - وزنی • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش تاسیسات آبیاری (آبیاری و زهکشی) با عنوان: کاربرد روش های پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی - وزنی   • دانشگاه مازندران   • استاد راهنما: دکتر هادی نظرپور   • پژوهشگر: امید چوهدری   • سال انتشار: بهار 1383   • فرمت فایل: PDF و شامل 160 صفحه     چکیــــده: تکینک های روش پس تنی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

تنش پیش - تراکمی و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برخی از خاک های اصفهان

تنش پیش - تراکمی و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برخی از خاک های اصفهان • رساله دکترای کشاورزی گرایش خاک شناسی با عنوان: تنش پیش - تراکمی و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برخی از خاک های اصفهان  • دانشگاه صنعتی اصفهان  • استاد راهنما: دکتر محمدعلی حاج عباسی ، دکتر عباس همت  • پژوهشگر: محمدرضا مصدقی  • سال انتشار: 1382  • فرمت فایل: PDF و شامل 245 صفحه       چکیــــده: امروزه مفه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

تاثیر اقلیم و زمان برداشت میوه روی کمیت و کیفیت برخی فلاونوئیدهای ارقام مرکبات

تاثیر اقلیم و زمان برداشت میوه روی کمیت و کیفیت برخی فلاونوئیدهای ارقام مرکبات • رساله دکتری رشته علوم باغبانی (گیاهان دارویی) با عنوان: تاثیر اقلیم و زمان برداشت میوه روی کمیت و کیفیت برخی فلاونوئیدهای ارقام مرکبات   • دانشگاه تربیت مدرس   • استاد راهنما: دکتر رضا امیدبیگی   • پژوهشگر: خدایار همتی   • سال انتشار: تابستان 1382   • فرمت فایل: PDF و شامل 150 صفحه   چکیــــده: در این تحقیق تاثیر اقلیم و زمان بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(1):