http://thesis.sellfile.ir/prod-775824-مطالعاتی+بر+شکل+پذیری+ورق+و+مسائل+آن.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-769506-بررسی+کمانش+پوسته+های+مخروطی+ناقص+تحت+فشار+خارجی+یکنواخت+و+غیر+یکنواخت+به+دو+روش+تحلیلی+و+عددی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-766362-طراحی+بهینه+قاب+های+کشویی+از+نظر+قابلیت+بارپذیری+کمانشی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-616408-بررسی+پدیده+های+ژئودینامیک+خطر+ساز+ناپایداری+دامنه+ای+و+زلزله+در+بخش+مرکزی+شهرستان+قزوین.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-614395-طراحی+یک+نرم+افزار+FEM+به+منظور+آنالیز+ورق+ها+و+پوسته+های+ارتوتروپ+و+کامپوزیت.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-464855-کاربرد+روش+های+پس+تنیدگی+در+ترمیم+و+تقویت+سدهای+بتنی+_+وزنی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-461875-بررسی+و+تحلیل+تنشی+اتصالات+چسبی+در+سازه+های+کامپوزیتی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-459851-الگوی+فرکتالی+چند+زلزله+بزرگ+ایران.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-458429-بررسی+و+آزمایشات+تجربی+مقاومت+به+خوردگی+جوش+با+توجه+به+نوع+الکترود+و+عیوب+در+سازه+های+فولادی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-452290-ارزیابی+لرزه+ای++خطی+و+غیر+خطی++دیوارهای+برشی+بتنی+تقویت+شده+با+صفحات+فولادی++دیوار+برشی+مرکب+.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-447384-تحلیل+اصطکاک+در+توزیع+تنش+و+خستگی+برای+قالب+های+کشش.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-446761-محاسبه+خسارت+تاخیر+تادیه+با+برنامه+شاخص.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-333262-بررسی+خوردگی+آرماتورهای+فولادی+در+سازه+های+بتن+مسلح+به+روش+مانیتورینگ.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-308854-کاربرد+روش+های+برنامه+ریزی+شهری+کاربری+زمین+در+کاهش+آسیب+پذیری+مناطق+شهری+در+برابر+زلزله؛+مطالعه+موردی+منطقه+17+تهران.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-298214-بررسی+زمین+شناسی+مهندسی+و+ژئوتکنیکی+پی+سنگ+ساختگاه+سد+مروک+بروجرد.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-192993-آنالیز+دینامیکی+یک+بازوی+انعطاف+پذیر+کامپوزیتی+سه+بعدی+با+اتصالات+چرخشی+_+منشوری.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-189620-بررسی+شیوع+و+فراوانی+واکنش+سوگواری+پاتولوژیک+و+ارتباط+آن+با+عوامل+وابسته+در+زلزله+زدگان+بم+در+سال+1383.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-189257-تنش+پیش+_+تراکمی+و+رابطه+آن+با+ویژگی+های+فیزیکی+و+مکانیکی+برخی+از+خاک+های+اصفهان.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-188707-پژوهش+های+لرزه+زمین+ساختی+در+منطقه+غرب+دریاچه+ارومیه.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-183731-بررسی+عوامل+مؤثر+بر+کیفیت+جوشکاری+مقاومتی+ورق+های+فولادی+و+برنج.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-183730-بررسی+پدیده+کمانش+در+مخازن+ذخیره.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-179258-مقایسه+رفتار+لرزه‌ای+دیوارهای+برشی+فولادی+نازک+با+بادبندهای+بزرگ+مقیاس+در+سازه‌های+بلند+فولادی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-177507-آشکارسازی+پدیده+اشباع+CT+مبتنی+بر+روش+ریخت+شناسی+پیشرو+و+جبران+سازی+جریان+معوج+ثانویه+با+استفاده+از+روش+تخمین+جریان+مغناطیس+کنندگی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-174400-بررسی+رابطه+بین+اضطراب+و+استرس++ناشی+از+زلزله++با+میزان+وقوع+پراکلامپسی+و+دکولمان.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-173467-تغییر+روش+درمان+آب+تغذیه+استارت+بویلرواواپراتورهای+نیروگاه+دوم+رامین.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-173345-بهینه+سازی+صفحات+کامپوزیتی+تحت+بارگذاری+کمانش.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-172779-اعتبار+سنجی+سنسورهای+توربین+گاز+V94.2+به+وسیله+طبقه+بندی+با+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-172704-بررسی+نحوه+عملکرد+لابراتوارهای+دندانسازی+در+رابطه+با+ریخته+گری+مربوط+به+پروتز+پارسیل+متحرک+و+ثابت+در+دو+شهر+تهران+و+قزوین+در+سال+8.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-171133-تاثیر+اقلیم+و+زمان+برداشت+میوه+روی+کمیت+و+کیفیت+برخی+فلاونوئیدهای+ارقام+مرکبات.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-169367-اندازه+گیری+نسبت+کرنش+پلاستیک+در+ورق+های+فلزی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-169157-کاربرد+الگوریتم+ژنتیک+در+تحلیل+استاتیکی+و+بهینه+سازی+رفتار+ارتعاشی+سازه+های+میله+ای.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-168884-تعیین+تمایلات+خودکشی+در+بازماندگان+زلزله+بم+در+آذر+ماه+1383+و+ارتباط+آن+با+تغییرات+الگوی+زندگی+Life+Style.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-168328-بررسی+و+مقایسه+پرسلن+لامینت+و+ونیرکامپازیت+در+مناطق+تحت+فشار.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-167751-بررسی+نتایج+عمل+جراحی+پیوند+بای+پاس+شریان+کرونری+به+روش+با+استفاده+از+پمپ+و+بدون+استفاده+از+پمپ.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-167537-بررسی+شیوع+سزارین+در+یک+سال+1382+و+تعیین+عوامل+موثر+بر+آن+در+بیمارستان+فاطمیه+شاهرود+در+1000‍+Case+مورد+مطالعه.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-167514-علل+تخریب+سازه+های+فولادی+در+سیستم+های+حرارتی+و+بررسی+پدیده+خزش+«مجتمع+فولاد+مبارکه».html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-167496-شبیه+سازی+پدیده+های+جمع+شدگی+و+اعوجاج+در+قطعات+تزریق+پلاستیک+و+بررسی+نتایج+به+روش+طراحی+آزمایشات.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165799-بررسی+امکان+ایجاد+تسونامی+در+دریای+خزر.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165419-حل+عددی+و+فرمولبندی+برای+پایداری+موضعی+خرپاها+با+استفاده+از+بهینه+سازی+ریاضی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165356-بررسی+كمانش+پوسته+های+متقارن+و+حل+آن+با+روش+اجزاء‌+محدود.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165344-بررسی+خوردگی+در+پوشش+فولادی+یک+سازه+ایمنی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165343-مکان+یابی+رصدخانه+ملی+ایران+مطالعات+لرزه+شناسی+و+هواشناسی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165340-دسته+بندی+مونوئیدهایی+كه+سیستم+های+دوری+بطورضعیف+هموار+آنها،+بطور+قوی+هموارند.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165304-تحلیل+دینامیکی+مغار+نیروگاه+طرح+توسعه+سد+مسجد+سلیمان+تحت+تاثیر+بارهای+لرزه+ای+زلزله.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165301-طراحی+بهینه+ورق+های+مركب+متقارن+برای+بسامد+طبیعی+پایه.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165165-طراحی+و+ساخت+بتن+پلیمری+سبک+و+کاربرد+آن+در+قطعات+پیش+ساخته+و+نماهای+ساختمانی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165104-مطالعه+بتن+رنگی+حاوی+پودر+شیشه+و+رنگدانه+سرامیکی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165102-تاثیر+شکل+و+ابعاد+بازشوها+در+دیوارهای+برشی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165030-تحلیل+دینامیكی+رشته+های+حفاری+در+چاه+های+عمودی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-165028-مقاوم+سازی+كاتالیست+های+FCC+در+مقابل+عوامل+كاهش+دهنده+فعالیت+تركیبات+حاوی+عناصر+واسطه.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-164895-تحلیل+دینامیکی+پایداری+ولتاژ+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-164750-شبیه+سازی+تغییر+شکل+ورق.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-164662-بررسی+كمانش+پوسته+های+استوانه+ای+تقویت+شده+به+صورت+طولی+و+عرضی+با+استفاده+از+روش+تفاضل+محدود.html monthly http://thesis.sellfile.ir/prod-164334-مقاوم+سازی+روش+خطی+سازی+با+فیدبک.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6206-پایان+نامه+مهندسی+برق.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6207-پایان+نامه+مهندسی+مکانیک.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6208-پایان+نامه+مهندسی+عمران.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6380-پایان+نامه+مهندسی+مواد.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6475-پایان+نامه+علوم+شیمی+و+مهندسی+شیمی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6546-پایان+نامه+مهندسی+معدن.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-8654-پایان+نامه+مهندسی+کشاورزی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6550-پایان+نامه+علوم+ریاضی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-6551-پایان+نامه+علوم+فیزیک.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-7384-پایان+نامه+پزشکی+عمومی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-7635-پایان+نامه+دندانپزشکی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-7748-پایان+نامه+روانپزشکی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-44983-پایان+نامه+جغرافیا.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-14158-پایان+نامه+زمین+شناسی.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-9128-مقالات+مهندسی+برق.html monthly http://thesis.sellfile.ir/cat-70463-برنامه+های+تحت+اکسل.html monthly